lav.design

Kiállítás grafikai arculata a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Előhívás/Emplotment című időszaki kiállítása számára.

Exhibition graphic design branding for temporary exhibition called Emplotment for Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art.

2022

 

A kiállítás vezérelvét a materiális, illetve perszonális értelemben vett traumaforrások vizuális művészeti eszközrendszerekkel történő átdolgozása, performatív megjelenítésének újszerű elemzése adja. Azt vizsgáljuk, hogy az utóbbi két-három évtizedben hogyan változott meg a művész részvétele ezekben a folyamatokban, milyen új megközelítési módok és szempontok merültek fel a különböző művészeti gyakorlatokban. A kiállítást elsősorban platformként értelmezzük, amely nem traumatikus élmények és tragikus események ábrázolására törekvő műveket mutat be, hanem olyan alkotói folyamatokat helyez fókuszba, amelyek a művészetet a feldolgozás egyik lehetséges aktív eszközeként használják.
(részlet a kiállítás kurátori szövegéből, szerzők: FEIGL Fruzsina, KÁLMÁN Borbála, TIMÁR Katalin, a kiállítás kurátorai)

The guiding principle of the exhibition is the adaptation of both material and personal sources of trauma by means of the tools of visual art and a novel analysis of their performative representation. We examine how artists’ participation in these processes has changed over the last two to three decades, and what new approaches and perspectives have emerged in different artistic practices. The exhibition is primarily conceived as a platform that, instead of showing works that seek to represent traumatic experiences and tragic events, focuses on cre­ative processes that use art as a potential active tool for processing trauma.
(excerpt from the curatorial text of the exhibition, authors: Fruzsina FEIGL, Borbála KÁLMÁN, Katalin TIMÁR, curators of the exhibition)

 

Fotó | Photo: GLÓDI Balázs

Animáció | Animation: SZABÓ Zsófia

elohivas_anim_02.gif 290358706_10158300043002016_2516074981546780873_n.jpeg 289720507_10158289824687016_2355614574364228507_n.jpeg 289703749_10158289824642016_999518071340028047_n.jpeg 289783024_10158289823662016_4477420674390912707_n.jpeg 289970634_10158289825887016_6866681862104028010_n.jpeg